Home

Welkom
 
Nadat we vele jaren goederen inzamelden voor Oekraïne is dit deel van ons werk per 1 januari 2014 helaas gestopt. Naast het inzamelen en transporteren van goederen bestaat onze missie uit het financieel ondersteunen van diverse grotere en kleinere projecten in Oekraïne alsmede hulp bij de verspreiding van het Evangelie.
Deze laatste twee actviteiten blijven we gewoon doen.
Zo hopen we half april 2017 weer een bezoek te brengen aan onze projecten in Rivne en in een enkele andere plaats.
Zodra we hiervan terug zijn kunnen we u op de hoogte brengen van de situatie aldaar.
 
U zult begrijpen dat voor ons werk geld nodig is. onder andere om ter plaatse Bijbels in de landstaal te kopen, maar ook om de artsenorganisatie CMA draaiende te kunnen houden.
 
Als u, na het lezen van onze verhalen, aangesproken bent door het werk wat we mogen doen, dan kunt u ons sponsoren.
 
  1. U kunt een bedrag overmaken op onze bankrekening NL15 INGB 000408 11 22 tnv Stichting Nadia te Apeldoorn
 

Alvast heel hartelijk dank!

 
 Onze stichting is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 
 
 
 Wij zijn aangesloten bij Stichting Mondial, het Apeldoornse overlegplatform Ontwikkelingssamenwerking.